Reanimatie met AED-toestel: waarop letten?

Volgens officiële cijfers zou de overlevingskans voor slachtoffers van een hartstilstand met maar liefst 70% stijgen door het gebruik van een AED-toestel tijdens de reanimatie. Er zijn wel enkele dingen waarop je moet letten bij reanimatie met een AED-toestel.

hartslag op AED-toestel

Wat is een AED-toestel?

Een AED-toestel is een draagbaar apparaat waarmee je een schok kan toedienen bij iemand met een hartaanval. Door deze schok kan het hartritme terug herstellen. Wanneer je enkel borstcompressies en beademing zou geven aan het slachtoffer, is het niet mogelijk om het hart te hersetten. Vandaar het gebruik van een AED-toestel tijdens een reanimatie de overlevingskans van de patiënt aanzienlijk kan vergroten. Ontdek hier de richtprijs van een AED-toestel.

Hoe werkt het?

Een AED-toestel is voorzien van een elektrodenset. Tijdens de reanimatie plak je deze elektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. Door middel van deze elektroden kan het AED-toestel het hartritme analyseren. Hieruit kan men bepalen of er al dan niet een schok moet worden toegediend. Een AED-toestel zal nooit een schok toedienen, wanneer dit niet noodzakelijk is. Ook jijzelf kunt dit niet, als het AED-toestel dit niet noodzakelijk acht. Wanneer het AED-toestel klaar is met de analyse, zal het apparaat de hulpverlener stapsgewijs door het reanimatieproces helpen. Zo geeft het aan of er moet doorgegaan worden met reanimeren of als er een schok moet worden afgegeven.

Als je merkt dat iemand buiten bewustzijn is, is het belangrijk dat je snel én correct met de reanimatie start. Ontdek hier waar je op moet letten als je overgaat tot de reanimatie met een AED-toestel.

Controleer bewustzijn slachtoffer

Eerst en vooral is het belangrijk om het bewustzijn van het slachtoffer te controleren. Dit doe je best door het slachtoffer voorzichtig heen en weer te schudden. Vraag luid en duidelijk, hoe het gaat. Als het slachtoffer niet reageert, is hij/zijn buiten bewustzijn.

Hulpdiensten bellen

Kijk meteen of er omstanders aanwezig zijn en vraag hen om 112 te bellen én een AED-toestel te halen. Indien je alleen bent, bel je best zelf meteen de 112. Leg je telefoon naast het slachtoffer op de speakerfunctie. Vraag naar een ambulance en deel mee dat het slachtoffer niet reageert. Volg vervolgens de instructies van de persoon die je aan de lijn hebt.

Controleer ademhaling

Controleer de ademhaling van het slachtoffer door je hand op zijn/haar voorhoofd te leggen en naar achteren te kantelen om de luchtwegen te openen. Til met je andere hand de kin op met je vingertoppen. Kijk, luister en voel maximum 10 seconden. Indien er geen of geen normale ademhaling is en je alleen bent, haal je best meteen een AED-toestel (als deze beschikbaar is).

Borstcompressies

Start daarna meteen met het toedienen van 30 borstcompressies. Hoe doe je dit? Plaats je handen midden op de borstkas van het slachtoffer en duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in.

Beademing

Pas daarna de kinlift toe, kantel het hoofd van het slachtoffer naar achter en knijp de neus dicht. Pas vervolgens mond-op-mondbeademing toe. Dit doe je door 1 seconde te beademen zodat de borstkas omhoog komt. Doe dit 2 keer en zorg ervoor dat je dit telkens voor maximum 10 seconden doet.

Wissel hierna telkens af met telkens 30 borstcompressies en 2 beademingen. Indien je met 2 hulpverleners bent, wissel elkaar dan elke 2 minuten af.

Gebruik van de AED

Maak gebruik van de AED, maar onderbreek hierbij de reanimatie zo kort mogelijk. Hoe ga je te werk? Ontbloot de borstkas van het slachtoffer en zet de AED aan. Deze zal nu aangeven wat er moet gebeuren. Blijf vervolgens de opdrachten van de AED volgen, totdat de zorgverleners arriveren en aangeven dat je mag stoppen.

Nu weet je de belangrijkste zaken waarop je moet letten bij een reanimatie met een AED-toestel. Om alle details van een AED-toestel te kennen, is het aangewezen om een EHBO/AED-cursus bij bv. het Rode Kruis te volgen.